Yetkinlik


Reklam Kanallarının Yönetimi

Google Ads ve Facebook reklamlarınızda geçmiş verileri inceleyerek data odaklı hedef kitle ve kampanya stratejileri oluşturmak

3rd Party İş Birlikleri ve Yönetimi

Dijital büyümede e-ticaret siteniz için faydalı olacak 3rd party firmalar ile iş birliklerinin oluşturulması ve panel yönetimleri konusunda destek olmak

Dönemsel Strateji Planlaması

Veriye dayalı inceleme ile aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık periyotlarda strateji dökümanlarının oluşturulması ve hedefe yönelik ciro arttırıcı aksiyonların planlanması

Veri Analizi ve Düzenli Raporlama

Google Analytics gerçek zamanlı veriler inceleyerek data studio üzerinden haftalık, aylık ve çeyreklik raporların hazırlanması ve sunumu