2 dakika okundu
 • Affiliate marketing: Pazarlama/satış ortaklığı

 • Bounce rate: Siteden hemen çıkma oranı

 • B2B (Business to Business) marketing: Şirketler arası pazarlama

 • B2C (Business to Customer) marketing: Şirket-tüketici arasındaki pazarlama

 • Click/clickthrough rate (CTR): Tıklama oranı

 • Completion rate (CR): Video reklamların ne kadarının izlendiğinin oranı

 • Consumer/user generated content (UGC): Kullanıcı/tüketici tarafından üretilmiş içerik

 • Contextual advertising: Bağlamsal reklam

 • Conversion rate: Dönüşüm oranı

 • Cost per action (CPA): Eylem başı maliyet

 • Cost per click (CPC): Tıklama başı maliyet

 • Cost per mille (CPM): Bin gösterim başına maliyet

 • Display advertising: Görüntüleme esasına dayalı reklamcılık

 • Earnings per click (EPC): Tıklama başına gelir

 • Earnings per visitor (EPV): Ziyaretçi başına gelir

 • Exits: Belirli bir sayfadan veya birçok sayfa üzerinden siteden çıkış

 • Funnel: Kullanıcı hunisi, sepet sonrası adımları ölçümlemede kullanılır.

 • Path length: Kullanıcı yol/sayfa uzunluğu

 • Goal: Hedef (Analytics üzerinden Goal nasıl kurulur buradan izleyebilirsiniz)

 • Event: Butonlar üzerinden site için olayları takibinde kullanılır.

 • New Visitor: Yeni Kullanıcı

 • Search term: Site içi aramalar (search bar üzerindeki sorgular)

 • Returning Visitor: Siteye tekrar gelen kullanıcı

 • Benchmark: Dikey sektörlerde metriklerin kıyaslamaları yapabilmek

 • Conversion Rate (CR): Dönüşüm Oranı ayrıca CR=Transaction/Session olarak hesaplanır.

 • User Flow: Kullanıcı davranışlarınının matrisi

 • Page/Session: Oturum başına sayfa gezinme oranı

 • Avg Session Duration: Bir oturumun ortalama süresi/uzunluğu

 • A/B Test: Farklı içerik ve tasarım örneklerininin karşılaştırılması

 • Source/Medium: Gelen trafiğin kaynağını ve kaynak aracı

 • Referral: Harcama yapmadığımız kanallar üzerinden site yönlendirmesi

 • Negative Keywords: Marka ile eşleşen alakasız içerikler 

 • Frequency cap: Reklam gösterim sıklığı

 • Gross rating point (GRP): Bir reklamın belirli bir süre içinde elde ettiği brüt izlenme

 • Impression: Reklam gösterimi

 • Key performance indicator (KPI): Anahtar Performans göstergesi

 • Landing page: Hedef/Açılış sayfası

 • Pay per click (PPC): Tıklama başına ödeme

 • Pay per impression (PPI): Gösterim başına ödeme

 • Pay per sale (PPS): Satış başına ödeme

 • Real time bidding (RTB): Gerçek zamanlı artırma

 • Real time marketing (RTM): Gerçek zamanlı pazarlama

 • Return on Advertising Spend (ROAS): Yatırım geri dönüşü

 • Search engine marketing (SEM): Arama motoru pazarlaması

 • Search engine optimization (SEO): Arama motoru optimizasyonu

 • Unique user: Tekil kullanıcı

 • Visit duration: Ziyaret süresi

 • Customer Lifetime value (LTV): Müşteri Yaşam Boyu Değeri

 • Customer Acquisition Cost (CAC): Müşteri Edinim Maliyeti Yorumlar
* Bu e-posta internet sitesinde yayınlanmayacaktır.